Page 9 - WOLUMAG-07-2022
P. 9

À Woluwe-Saint-Pierre

     9    DOSSIER DU MOIS                         DOSSIER VAN DE MAAND    9 9
                                          DOSSIER VAN DE MAAND
    DE BEAU VÉLO DE RAVEL
         SAMEDI 30 JUILLET - GRATUIT


                    Balade cycliste de 40 km
                    Balade cycliste de 40 km
     IN SINT-PIETERS-WOLUWE OP 30 JULI
      Woluwe-Saint-Pierre - Kraainem - Tervuren - Forêt de Soignes
      Woluwe-Saint-Pierre - Kraainem - Tervuren - Forêt de Soignes
                - Hoeilaart - Overijse - La Hulpe - Auderghem
                - Hoeilaart - Overijse - La Hulpe - Auderghem
                   Village de départ et d’arrivée
                  Village de départ et d’arrivée
                           à la Cité de l’Amitié
                          à la Cité de l’Amitié
                         Rue de la Limite 47 - 1150 Bxl
                         Rue de la Limite 47 - 1150 Bxl
                             Animations 10h
                             Animations 10h
                            Na twee succesvolle edities in 2015 en 2017, is
    E.R.: Benoit Cerexhe - Av. Charles Thielemans 93, 1150 BXL - Ne pas jeter sur la voie publique de Beau Vélo de Ravel op zaterdag 30 juli voor
                              Showcase 16h
                              Showcase 16h
                            de derde keer terug in Sint-Pieters-Woluwe. De
                                       Cali
                                       Cali
                            prachtige groene fietstocht van 40 km brengt u naar
                            het park van het kasteel van Terhulpen. Het start-
                                  Back To Disco
                                  Back To Disco
                            en finishdorp in de Vriendschapswijk biedt u tal van
                            animaties en showcases. Alle praktische informatie
                                Infos
                                Infos
                            over deze feestelijke en volledig gratis dag vindt u in
                            dit dossier.
                                Scan!
                                Scan!


    WAT IS DE BEAU VÉLO DE RAVEL?    DE ROUTE VAN ONZE ETAPPE      ONLINE INSCHRIJVING OF
    Na twee edities die door Covid werden  Nadat we tijdens de vorige edities onze INSCHRIJVING TER PLAATSE
    verstoord, keert Le Beau Vélo de Ravel  prachtige gemeente uitvoerig hebben  Om tijd te besparen op de dag van het
    terug naar zijn traditionele format, namelijk  kunnen ontdekken, vlucht het peloton  evenement kunt u zich vooraf online
    toegankelijk zijn voor een zo groot  deze keer een stukje verder, in Waals en  inschrijven voor de etappe(s) van uw
    mogelijk aantal mensen! Sinds 1999 biedt  Vlaams-Brabant.       keuze. Ga daarvoor naar de RTBF-website
    het RTBF-programma u de kans om in alle  De 40 kilometer lange lus mag dan heel  https://www.rtbf.be/article/beau-
    veiligheid en in een gemoedelijke sfeer,  mooi en erg «natuurlijk» zijn en alle  velo-de-ravel-2022-tout-ce-que-vous-
    mooie plekjes van Wallonië en Brussel  terreinen bestrijken, hij zal ook veel van  devez-savoir-sur-la-saison-11003430
    te ontdekken, bij voorkeur per fiets. Het  de kuiten vergen... Althans in het eerste  (scan de QR-code hiernaast).
    evenement vindt de hele zomer plaats en  gedeelte, want enkele hectometers na  Het is ook mogelijk om zich op de
    stopt elke zaterdag in een andere regio.  de start in de Vriendschapswijk en een  dag zelf, tussen 9u30 en 12u30, in te
    Elke etappe loopt door ten minste één  passage langs het Dumonplein, volgt  schrijven in het welkomstdorp dat in
    deel van de Réseau Autonome des Voies  de majestueuze Baron d’Huartlaan -  de Vriendschapswijk is ingericht. De
    Lentes (RAVeL), dat bestaat uit groene  die zeker niet van reliëf verstoken is...  eerste 800 ingeschrevenen voor de
    wegen die voornamelijk zijn aangelegd  Daarna gaan de fietsers naar Tervuren  fietstocht krijgen een ontbijt en een
    op jaagpaden en voormalige spoorlijnen.  en vervolgens naar het Zoniënwoud  t-shirt.
    De hele dag door wordt het publiek  via het Afrikamuseum, om Jezus-Eik
    verwelkomd in een amusementsdorp,  en vervolgens Hoeilaart te bereiken.
    waar na de rit gratis concerten worden  Ongetwijfeld zal de verfrissing in het
    gegeven.              park van het kasteel van Terhulpen
                      de lichamen deugd doen! Het tweede
                      deel van de rit en de terugkeer naar de
                      Vriendschapswijk zal puur geluk zijn
                      met een lange «glooiende» route door
                      Groenendaal, de Schallerlaan en het
                      oversteken van de Vorstlaan op het
                      kruispunt Herrmann-Debroux om terug te
                      keren naar de Groene Wandeling en zijn
                      prachtige schone site.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14